แสดงรายละเอียดข่าวตัวอย่างการจัดเอกสารสัญญากยศ.ส่งกองพัฒนานักศึกษา

ตัวอย่างการจัดเอกสารสัญญากยศ.ส่งกองพัฒนานักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างการจัดเอกสารสัญญากยศ.ส่งกองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถดาวน์โหลดตัวการจัดเอกสารประกอบสัญญาฯเพื่อส่งให้กองพัฒนานักศึกษาได้จาก http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/webpage/welfare/download/06.pdf นี้ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ