แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น

ประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และสมาชิกสภานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ทุกท่านโปรดทราบขณะนี้กองพัฒนานักศึกษาได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 มูลค่าทุนละ 8,000.- บาท โดยสโมฯรับใบสมัครได้ที่พี่เนท หน่วยกิจนักศึกษาหรือdownload จาก www.stu-aff.oop.cmu.ac.th ส่วนสภาฯ รับใบสมัครที่งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ตึกอ.มช.) นะจ๊ะ .....สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1- 15 ก.ค.นี้เน้อเจ้า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ