แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2553

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2553

คณะนิติศาสตร์ขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 โดยจะขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ