แสดงรายละเอียดข่าวเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 กำหนกให้วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เป็นวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นั้น
คณะนิติศษสตณ์ขอประกาศเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ