แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมกยศ.(รายใหม่ ) ปี 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมกยศ.(รายใหม่ ) ปี 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมกยศ.(รายใหม่ ) ปี 2553

ประกาศด่วนๆ นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2553 ขณะนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมแล้ว โปรดเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่
1. http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/webpage/welfare/stu-loan.htm
2.บอร์ดกยศ.คณะฯ
โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านโดยด่วนเพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นต่อไปนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ