แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการสร้างฝาย-แฝก

ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการสร้างฝาย-แฝก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการสร้างฝาย-แฝก

ประกาศค่า....วันนี้เราชวนคุณมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างฝาย-แฝก ในโครงการการเยาวชนรณรงค์สร้างฝาย- แฝก สนองแนวพระบรมราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี 2553 ไปช่วยชาวบ้านที่ต.แม่นะ อ.เชียงดาว สร้างฝายแฝก ในวันที่ 18 - 20 มิ.ย. 53 หากคุณสนใจเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่เนท หน่วยกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 53 ป.ล. หากสนใจรีบๆมาสมัครเพราะรับแค่ 2 คนเท่านั้นนะจะบอกให้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ