แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาจากบริษัท TOT จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษาจากบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาจากบริษัท TOT จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สนับสนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกสำหีบนักศึกษาชั้นปีที่ 3- 4 โดยจะสนับสนุนทุนค่าเทอม(ตามที่จ่ายจริง)และค่าหนังสือปี 10,000.- บาท ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนจะรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษา สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.t...ot.co.th/index.php?option=com_news_picturecontent&Itemid=92&categoryid=43&task=news_details&news_details_id=916&lang=th สมัครได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เน้อเจ้า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ