แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์

รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารยประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 ทุนๆละ 2,500.- บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2- 11 มิถุนายน 2553 ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากไฟล์เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ