แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.reg.cmu.ac.th ได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ