แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 52 ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2553(ปรับปรุง)

กระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 52 ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2553(ปรับปรุง) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 52 ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2553(ปรับปรุง)

คณะนิติศาสตร์ขอประกาศกระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 52 ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2553 (ปรับปรุง) รายละเอียดที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.reg.cmu.ac.th ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 - วันที่ 2 มิถุนายน 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ