แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรภาคพิเศษให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนึ่ง ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น. และขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคนนำบัตรบัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวด้วย
    

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ