แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวที่คณะนิติศาสตร์ภายในวันที่ 22 เมษายน 2553
รายละเอียดดูที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ