แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2553

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ที่ www.reg.cmu.ac.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ