แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 โดยขอให้มารายงานตัวต่อกรรมการคุมสอบ เวลา 08.30-08.50น.และเริ่มทำการสอบข้อเขียนเวลา 09.00-11.00 ณ ห้อง SB 4201- 4202 อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ