แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับคุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคุณคมศักดิ์ธนา  อำพันธ์ยุทธ์  ในโอกาสรับพระราชทานปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์ คณะกรรมการอำนวยการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ