แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดหนังสั้น เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดหนังสั้น เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดหนังสั้น เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ

คณะนิติศาสตร์ขอเสดงความยินดีต่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ นายภานุวัฒน์ นาวีวัฒนา นางสาวณัฐธนวรรณ ใจเย็น นายโอภาส แต้รัตนชัย นายวุฒิชัยพากดวใจ และนายธนพัน วงศ์เอ้ย ที่รวมกลุ่มเพื่อจัดทำหนังสั้นเรื่อง "จังหวะของยศ" และได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสั้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ ซึ่งมีการจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ