แสดงรายละเอียดข่าวปฎิทินการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

ปฎิทินการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฎิทินการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งปฎิทินการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ