แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,400.- บาท จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ