แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกแบบสอบถามข้อมูลของบัณฑิต ในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกแบบสอบถามข้อมูลของบัณฑิต ในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกแบบสอบถามข้อมูลของบัณฑิต ในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกแบบสอบถามข้อมูลของบัณฑิต ในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่เว็บไซต์ http://mis.chiangmai.ac.th/skajob/ ภายในวันที่ 16-17 มกราคม 2553 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ