แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาช่วยงานการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาช่วยงานการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาช่วยงานการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานการรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 3 คน อัตราจ้าง วันละ 200 บาท
โดยปฏิบัติงานในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม 2553 ในวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553
สามารถอ่านร่ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ