แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีกำหนดการรับสมัครถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 นั้น

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ ประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งดังกล่าว ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ