แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างพนักงานพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.- บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2552
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ