แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวที่ห้องปริญญาโท 102 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552 ก่อนเวลา 13.00 น.

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ