แสดงรายละเอียดข่าวขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

ตามที่คณะนิติศาสตร์ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ เป็นวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.00 น. นั้น

คณะนิติศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ เป็นวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ