แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผลทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์

ประกาศผลทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นั้น ขณะนี้ทางคณะฯได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ