แสดงรายละเอียดข่าวสรุปทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2552

สรุปทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 และคณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วมีผู้ได้รับทุนการศึกษาดังรายละเอียดในไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ