แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้านการกีฬา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้านการกีฬา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้านการกีฬา

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ในแต่ละปีนั้น ในปี 2550 ที่ผ่านมาได้มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คือ นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆประจำปี 2550 และมีผลงานดังนี้
- ตัวแทนทีมชาตไทย เข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24
- 1 เหรียญเงิน ยิมนาสติก ประเภทม้ากระโดด บุคคลหญิง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24
- 1 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก กีฬาแห่งชาติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ