แสดงรายละเอียดข่าวโครงการยุวฑูตอาสาสมัคร "i - am"

โครงการยุวฑูตอาสาสมัคร "i - am" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการยุวฑูตอาสาสมัคร "i - am"

สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการยุวฑูตอาสาสมัคร "Independent Ambassdor (i - am)) โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ประสบการณ์ในการช่วยงานในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายใต้การดูแลของสถานกงสุลฯ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 52 และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ