แสดงรายละเอียดข่าวการลงทะเบียนกู้ยืมกยศ.ในภาคเรียนที่ 2/2552

การลงทะเบียนกู้ยืมกยศ.ในภาคเรียนที่ 2/2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลงทะเบียนกู้ยืมกยศ.ในภาคเรียนที่ 2/2552

ตามที่กองพัฒนานักศึกษาและคณะนิติศาสตร์ได้แจ้งกำหนดการการลงทะเบียนขอกู้ยืมเงินกยศ.ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นั้น ขอให้นักศึกษาทุกท่านที่เคยกู้ยืมกยศ.ในภาคเรียนที่ 1/2552 และมีความประสงค์จะกู้ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 โปรดเข้าไปลงทะเบียนขอกู้ยืมใน www.stuloan.or.th ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2552 นี้ หากนักศึกษาไม่ไปลงทะเบียนตามกำหนดจะไม่สามารถกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ