แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งความคืบหน้าการขออนุมัติกยศ.เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษารหัส 52

แจ้งความคืบหน้าการขออนุมัติกยศ.เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษารหัส 52 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งความคืบหน้าการขออนุมัติกยศ.เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษารหัส 52

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งความคืบหน้าการขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2552 ซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ