แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอกู้กยศ.ในภาคเรียนที่ 2/2552

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอกู้กยศ.ในภาคเรียนที่ 2/2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอกู้กยศ.ในภาคเรียนที่ 2/2552

ขณะนี้กองพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอกู้กยศ. ในภาคเรียนที่ 2/2552 ซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดในการชำระค่าเทอมอย่างละเอียดด้วย หากมีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่ พี่เนท หน่วยกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ