แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2552

กำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2552

ในการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ 2/2552 นั้นขอให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และกำหนดการของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ