แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนช่วยงานอาจารย์

รับสมัครทุนช่วยงานอาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครทุนช่วยงานอาจารย์

คณะนิติศาสตร์รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. - 2 ต.ค. 52 และประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 19 ต.ค. 52 รายละเอียดสามารถ download ได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ