แสดงรายละเอียดข่าวต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009

ต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้านภัยไข้หวัดใหญ่ 2009

หากพบว่าตัวเองหรือเพื่อนป่วย
ขอให้แจ้งที่งานบริหารและธุรการหรือ
ที่หน่วยกิจการนักศึกษาโดยด่วน


การดูแลสุขภาพตนเอง :
1. หากพบอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 อาการขึ้นไป ได้แก่
ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ
ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และควรหยุดพักอยู่ที่บ้าน 7 วัน
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรค
2. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังไอ จาม
3. สวมหน้ากากอนามัยหลังจากกลับจากพื้นที่เสี่ยง
4. ไม่ใช้ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ภาชนะ (แก้ว หลอดดูดน้ำ ช้อน) ร่วมกับผู้อื่น
5. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ