แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552(ปรับปรุงห้องเรียน)

ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552(ปรับปรุงห้องเรียน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552(ปรับปรุงห้องเรียน)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ