แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552

ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2552

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" มูลค่าทุนละ 10,000.- บาท นักศึกษาที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-511-7710-12 หรือ pr-toshibs.hi5.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ หรือ www.toshiba.co.th หมดเขตการรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2552

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ