แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนนักกิจกรรมดีเด่น

รับสมัครทุนนักกิจกรรมดีเด่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครทุนนักกิจกรรมดีเด่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 40 ทุน มูลค่าทุนละ 8,000.- บาท เพื่อมอบให้นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมดีเด่น โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของทุนได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ