แสดงรายละเอียดข่าวประกาศด่วนสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศด่วนสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศด่วนสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 52)เพื่อขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2552 ซึ่งนักศึกาต้องยื่นใบสมัครที่งานทุนและบริการ ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย (อาคารด้านหลังธนาคารออมสิน)ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ข้อมูลได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ