แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
โดยสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนึ่ง ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น. และขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคนนำบัตรบัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวด้วย
    

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ