แสดงรายละเอียดข่าวขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 52) และนักศึกษารหัส 51 ลงไป(ผู้กู้รายใหม่) ที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการกู้ยืมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ