แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 ที่ต้องการทุนการศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้ ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2552 ที่หน่วยกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของทุนและใบสมัครได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่เนท หน่วยกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ