แสดงรายละเอียดข่าวติดตามความคืบหน้า มช. กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ติดตามความคืบหน้า มช. กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามความคืบหน้า มช. กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้า มช. กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้ที่ http://autonomous.cmu.ac.th/index.php หรือสามารถติดต่อคุณจารีต ประทีประเสน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3816

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ