แสดงรายละเอียดข่าวประกาศขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ประกาศขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552

นักศึกษาชั้นปีที่1 ในปีการศึกษา 2552 ซึ่งต้องการกู้ในปีการ 2552 เป็นครั้งแรก (ผู้กู้รายใหม่) และผู้ที่เคยกู้ต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา (ผู้กู้รายเก่าย้ายสถาบัน) สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้อง และบอร์ดประชาสัมพันธ์ใต้ถุนอาคารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ