แสดงรายละเอียดข่าวตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 นักศึกษาสามารถรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2551 โดยสามารถดูตัวอย่างการทำใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่ไฟล์เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ