แสดงรายละเอียดข่าวInternship at Clearstate, an Economist Intelligence Unit Business Healthcare

Internship at Clearstate, an Economist Intelligence Unit Business Healthcare - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Internship at Clearstate, an Economist Intelligence Unit Business Healthcare

Miss Yueh Li, field sourcing executive is looking for law student to do internship at Clearstate, an Economist Intelligence Unit Business. The intern will be paid a stipend in appreciation for the work done and submit data online.

Project details are as followed:
1. Project Scope: Gathering of legal data composing of 3 years back data of # of medical malpractice lawsuits, and loss and claims statistics (value claimed, value won, rate of winning/losing) by medical specialty
2. Approach: Collecting data from Ministry of Law, Ministry of health, Department of statistics and Physician associations, other law organisations or any other agencies as advised by outsourcers
3. Timeline: 6 weeks
4. Country: Thailand

Interested applicants are requested to send in their resume to yuehli.tan@clearstate.com
For more information, please visit [url]www.clearstate.com [/url] and www.eiu.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ