แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแคมป์ภาษาและวัฒนธรรมจีนไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน สาธารณรัฐจีน (หมดเขต 15 มิถุนายน 2557)

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแคมป์ภาษาและวัฒนธรรมจีนไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน สาธารณรัฐจีน (หมดเขต 15 มิถุนายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแคมป์ภาษาและวัฒนธรรมจีนไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน สาธารณรัฐจีน (หมดเขต 15 มิถุนายน 2557)

เปิดรับสมัคร นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการแคมป์ภาษาและวัฒนธรรมจีนไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน เมืองไทเป (Summer Study in Taiwan at MCU, 2014: Ming Chun University, Taipei) ระว่างวันที่ 1 - 22 กรกฎาคม 2557 (เปลี่ยนจากกำหนดการเดิม 15 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2557) โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจะได้รับเงินอุดหนุน ปราณอาทิตย์ละ 57 เหรียญสหรัฐ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=438

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ