แสดงรายละเอียดข่าว



เปิดรับสมัครสัมมนาอบรม โครงการ “TTI Summer Seminar” ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 9 มิถุนายน 2557)

เปิดรับสมัครสัมมนาอบรม โครงการ “TTI Summer Seminar” ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 9 มิถุนายน 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสัมมนาอบรม โครงการ “TTI Summer Seminar” ณ เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 9 มิถุนายน 2557)

Toyota Technology Institute เปิดรับสมัครฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ TTI Summer Seminar ในหัวข้อ Smart Community ระหว่างวันที่ 20 – 27 สิงหาคม 2557 ณ เมือง Nagoya ประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.toyota-ti.ac.jp/english/international/activities_iplaza.html หรือ
http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=369&infomain_id=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ