แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 69 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2557 โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ โหลดใบสมัครได้ที่ไพล์ประกอบข่าว และส่งพร้อมหลักฐานทั้งหมดที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ