แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Indonesia Homestay Program (IHP) ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Indonesia Homestay Program (IHP) ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Indonesia Homestay Program (IHP) ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครทูตประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ประกาศการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้รับความรู้ด้านธรรมชาติ สังคม และมรดกทางวัฒนธรรมของ East Java ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นเวลา 14 วัน ภายใต้โครงการ Indonesia Homestay Program (IHP) จัดโดยมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Malang ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครสามารถจัดสรรวันได้ตามสะดวก โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iro.umm.ac.id/home.php?c=090442&lang=id

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ