แสดงรายละเอียดข่าวสาธารณรัฐมาซิโดเนียเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 – 2558 (หมดเขต 1 สิงหาคม 2557)

สาธารณรัฐมาซิโดเนียเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 – 2558 (หมดเขต 1 สิงหาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาธารณรัฐมาซิโดเนียเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 – 2558 (หมดเขต 1 สิงหาคม 2557)

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐมาซิโดเนีย เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยขอรับทุนการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษประจำปี 2557/2558 เพื่อศึกษา ณ University for Information Science and Technology “St. Paul The Apostle” เมือง Ohrid ประเทศมาซิโดเนีย ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1.  Communication Networks and Security
2.  Computer Science and Engineering
3.  Information Systems, Visualization, Multimedia and Animation
4.  Information and Communication Science
5.  Digital Business Informatics
6.  Applied IT, Machine Intelligence and Robotics
7.  E- Government, E-Business and E-Culture

ผู้ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งได้ใบประกาศนียบัตรฯ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และผ่านเกณฑ์ทดสอบด้านภาษาอังกฤษ

โดยการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับปีการศึกษาแรก ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและขออนุญาตพำนักในมาซิโดเนีย บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000 ดีนาร์ (ประมาณ 82 ยูโร) ส่วนการให้ทุนการศึกษาในปีถัดไปจะขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนฯ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ohrid.gov.mk โดยจัดส่งใบสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ไปที่ http://www.stipendii.mon.gov.mk หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ไปยังกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์มาโดเนีย ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ